Tuesday, August 26, 2008


हामी अफिसको गत मा फोटो खिचाउँदै....... पिकनिकमा खाना खाँदै मेरो साथी राजू .....क्या मिठो छ है गर्मीमा .........

No comments: