Tuesday, August 26, 2008






















































































हामी अफिसको गत मा फोटो खिचाउँदै....... पिकनिकमा खाना खाँदै मेरो साथी राजू .....



क्या मिठो छ है गर्मीमा .........

No comments: