Sunday, August 10, 2008

साथी संगको यो क्षण


बिदेसी भूमिमा सथिसंगको यो क्षण बिर्सी
नसक्नुको हुदोरहेछ ........

No comments: