Monday, September 8, 2008

कोशी ले बगएका सपनाहरु ....


आमा को मिर्त्यु पछि टुहुरा बनेका यी अनुहारहरू...........

No comments: