Monday, April 26, 2010

के आईमाईहरु कमजोर छन् त ?

मुल्याङ्कन हजुर हरुको


तस्बिर स्रोत :बिभिन्न पत्रपत्रिका बाट

No comments: