Saturday, March 20, 2010

हार्दिक समबेदना

हार्दिक समबेदना

उहाको मृत आत्मा ले सान्ति पाओस, श्रदासुमन आदरणीय महान व्यक्ति गिरिजा प्रसाद कोइराला
=========================================

2 comments:

बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said...

मेरो पनि उहालाई हार्दिक श्रद्दान्जली छ !

दूर्जेय चेतना said...

मेरो पनि उहालाई हार्दिक श्रद्दान्जली छ !!!!